مصطفی زمین پرداز – تجربه ای برای مدیران جوان

مدیریت را معمولاً با کارهای تیمی، جلسات کاری، تصمیمات مهم به یاد می‌آوریم؛ اما مدیریت درواقع این‌ها نیست. مدیریت راهنمایی و نظارت کردن تیمی متشکل از یک یا چند نفر با هدف هماهنگ‌سازی و ایجاد یک هارمونی در بین اعضای آن، برای کامل کردن هدفی مشخص است. مدیران عالی‌رتبه باید از دانش کافی در تکنیک‌ها و مهارت‌های مدیریتی برخوردار باشند، آخرین تغییرات بازار را بدانند و قادر باشند آینده را پیش‌بینی کنند و این نکته را در نظر داشته باشند که محصول موردنیاز امروز را دیروز و موردنیاز فردا را امروز باید تولید کنند.